ROTavdrag

 
Utnyttja det förmånliga ROTavdraget för att renovera ditt hus eller bara måla om det. Jag tar 350:- plus moms i timmen och det innebär att er kostnad är 219:- timmen med moms efter avdraget. Om det tar 50timmar att måla om erat hus kommer er kostnad bli 10950:- med moms för arbetet. Materialkostnaden brukar ligga på mellan 10000-15000kr beroende på om det är falurödfärg eller vattenbaserad oljefärg.